FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

SteP – ETT SKRITT NÆRMERE

STeP by OEKO-TEX® – Sustainable Textile & Leather Production – er et internasjonalt sertifiseringssystem som skal fremme miljøvennlige produksjonsprosesser, kvalitetskontroll, helse, sikkerhet og sosialt ansvarlige arbeidsvilkår innenfor tekstil- og skinnindustrien. STeP fokuserer først og fremst på miljø, men skiller seg ut fra andre sertifiseringssystemer idet evalueringen også innbefatter sosiale og kvalitetsmessige parametere gjennom hele produksjonskjeden.

En av fabrikkene på Sri Lanka som produserer klær for Blåkläder, ble i 2020 tildelt bærekraftssertifiseringen STeP by OEKO-TEX®. Blåkläders produksjon på Sri Lanka var faktisk den første i landet som fikk denne sertifiseringen. En grundig gjennomgang viste at fabrikken mer enn oppfylte kravene for å blir tildelt STeP by OEKO-TEX®-sertifiseringen.

STeP er en viktig parameter for å gjøre produksjonskjeden mer bærekraftig og redusere det ferdige plaggets globale miljøpåvirkning. Fabrikken nådde nivå 3, som er det høyeste nivået for de sosiale parameterne som OEKO-TEX® vurderer. Vi ser at sertifiseringen er et direkte resultat av vårt aktive arbeid for og utvikling av bærekraftig produksjon.

Dette har blitt mulig takket være en høy grad av transparens i virksomheten, med gode arbeidsforhold, rettferdige lønninger, lønnsgoder, rimelige arbeidstider og regulert overtid. Selvsagt hindrer vi også barnearbeid og har permanente beskyttelsestiltak for unge ansatte. Fabrikken driver et aktivt forebyggingsarbeid rettet mot trakassering, mobbing og diskriminering på bakgrunn av hudfarge, kjønn, nasjonalitet, religion, alder eller seksuell legning.
Produksjonen ved fabrikken er dermed bærekraftig både for kundene, de ansatte og lokalsamfunnet.