FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

EN 420 - Vernehansker - standard krav

I denne standarden defineres de generelle kravene for beskyttelse hansker som følger:

  • Hanskene selv bør ikke utgjøre en risiko eller forårsake allergier/ skade.
  • Hanskens pH bør være så nært som mulig til nøytral.
  • Skinnhansker bør ha en pH verdi mellom 3.5 til 9.5.
  • Den høyeste tillatte verdi for krom er 3 mg / kg (krom VI).
  • Spesifikke detaljer skal oppgis om ethvert stoff som brukes i hansken, og som er kjent for å forårsake allergier
  • Størrelse merket med referanse til en avtalt felles europeisk håndstørrelse, for eksempel minimum lengde.

Kategorier
Arbeidshansker som har til hensikt å beskytte brukeren mot risiko eller fare er ofte delt inn i 3 kategorier.

Kategori 1
Hansker som brukes ved arbeidssituasjoner med lav risiko.
Eksempler på hansker i denne kategorien er oppvaskhansker, eller hansker som beskytter mot temperaturer som ikke overstiger +50°C. øvrige hansker i denne klassen kan være hagehansker eller hansker beregnet for arbeid hvor det ikke oppstår alvorlig skade dersom man unnlater å bruke dem

Kategori 2
Hansker som ikke faller inn under klasse 1 eller 3.
I denne klassen finner vi hansker hvor faren for skader verken kan betegnes som spesiell høy eller lav. Det kreves dog av denne type hanske at de er testet av et godkjent institutt og typegodkjent av et anmeldt organ. Disse hanskene skal dessuten være påført piktogram som illustrerer deres beskyttelsesfunksjon. I denne kategorien finner man ofte hansker som beskytter mot mekaniske risker iht. EN 388.

Kategori 3
Hansker som skal brukes i farlig arbeidsmiljø, og hvor det foreligger fare for alvorlig skade. Hansker innenfor denne klassen skal brukes der det kan oppstå alvorlig og/eller permanent skade, f. eks. ved behandling av sterke kjemikalier. For at CE-merke skal kunne påføres må hansken være testet ved et godkjent institutt og typegodkjent av et anmeldt organ. I tillegg må produksjonskontroll av produktet eller produksjonen utføres.