FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

Referansecase


«Siden 2009 har Blåkläder og NCC hatt et samarbeid som med tiden har blitt noe utenom det vanlige. NCC har, som de aller fleste, høye krav til arbeidsklær når det gjelder sikkerhet, komfort og kvalitet. Man har dog også harde krav til at arbeidsklærne produseres under gode arbeidsvilkår og har liten innvirkning på miljøet når det gjelder eksempelvis kjemikalier. Det nære forretningssamarbeidet til Blåkläder gjør det mulig for NCC å aktivt ta del i og påvirke disse områdene» /NCC årsrapport

 


«Valget av fortsatt samarbeid med Blåkläder som leverandør, avhenger i hovedsak av vi er veldig fornøyde med deres produkter, høye servicenivå, leveranser og måten de jobber for oss med blant annet produktutvikling og support. At Blåkläder eier hele produksjonsprosessen – fra innkjøp av stoffer og komponenter til distribusjon er også en avgjørende faktor for avtaleforlengelsen. Vi ser frem til et fortsatt bra samarbeid.» Jennie Khullar, Kategoriansvarlig – PPE på Skanska.

 

«Blåkläder har et sterkt konsept med selveid produksjon og lagerhåndtering. Gjennom egne fabrikker i Vietnam og Sri Lanka kan man garantere leveransesikkerhet og være fleksible i produksjonen. Dette, sammen med en e-Commerceplattform som kan tilpasses til kunders ulike behov, skaper fleksible og enkle brukergrensesnitt for vårt formål,» sier Johan Ellert Innkjøpssjef på Sweco.

 


«Blåkläders internettløsning hjalp oss med å forbedre vår leveringsdyktighet og redusere våre kostnader, men mest av alt fikk det våre ansatte til å bestille arbeidstøy når de ville uten å måtte reise til en butikk. På grunn av dette, kunne vi i stedet bruke den tiden til å øke vår inntekt i form av fakturerbare timer.» Rasmus Risberg – Kategori innkjøpssjef – PEAB AB

 

«Blåkläder er en kvalitetsleverandør med bredt sortiment og med sitt konsept bidrar de med både reduserte kostnader for sluttkunden og ikke minst fornøyde brukere. Vi er veldig godt fornøyd med at vi har styrket vårt samarbeid ytterligere og at Blåkläder er vår prioriterte merkevare» - Anders Olaussen – Markedsføringssjef TOOLS

 

«I forbindelse med Mestas 10 års jubileum i 2013 ønsket Mesta en ny profil på arbeidstøy. Blåkläder tilfredsstilte våre krav til fornyet design kombinert med god kvalitet og funksjonalitet. Mesta sin visjon «Vi viser vei», sier mye om vår ambisjon. Som ledende innen bygging og vedlikehold av vei i 180 år, er det naturlig at Mesta AS også i fremtiden skal være i forkant. Det er derfor viktig for oss å velge profesjonelle leverandører som yter det lille ekstra og har de samme ønskene om kontinuerlig forbedring og fremgang. Vi er fornøyd med å være på lag med Blåkläder som tar kunder og utvikling på alvor i like stor grad som Mesta.» - Terje Finsås, Innkjøpsleder Mesta