FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

PERSON PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Personlig verneutstyr er utstyr som beskytter brukeren mot en eller flere helse- eller sikkerhetsrisikoer. For å kunne selge personlig verneutstyr i EU, må man følge direktiv 89/686/EØF, som er det europeiske direktivet som regulerer PPE-produkter. Direktivet regulerer krav til funksjon, merking, teknisk dokumentasjon og CE-merkingsprosessen.

Personlig verneutstyr blir i henhold til direktivet delt inn i tre kategorier:

Kategori I – Verneutstyr av enkel type der brukeren selv kan bedømme beskyttelsesnivået. Produkter fra Blåkläder: Regnplagg.

Kategori II – Verneutstyr som verken er enkelt eller avansert, og som beskytter mot middels risiko. Produkter fra Blåkläder: Varselplagg, vernesko, vernehansker, knebeskyttelse, flammehemmende plagg, sagbeskyttelse.

Kategori III – Verneutstyr av avansert type som beskytter brukeren mot livsfare eller alvorlig permanent skade der brukeren selv ikke kan oppdage risikoen i
tide. Produkter fra Blåkläder: Plagg som beskytter mot lysbue.

Verneutstyr i kategori II og III er typegodkjente av et kontrollorgan og tilpasset de fleste forskjellige sammenpassende standarder

For å få selge PPEprodukter skal disse CE-merkes. CE-merket innebærer at et produkt er typegodkjent og lever opp til de kravene som stilles til det personlige verneutstyret i direktivet 89/686/EØF. Dermed kan verneutstyret selges i samtlige EU- og EØS-land.

Alle Blåkläders PPE-produkter innfrir kravene som stilles i direktivet 89/686/EØF.