FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

EN 511 - Vernehansker mot kulde

Hanskene er spesielt utformet for å beskytte hendene mot kulde. I henhold til EN 511, er all testing utført på materialkombinasjonen brukt i hansken. Hanskens isolasjonsevne kan påvirkes av for eksempel lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet, eksponeringstid, aktivitetsnivå, helse og velvære hos brukeren. Dersom våt, kan hansken miste sine isolerende egenskaper.

Test Nivåer
Konvektiv kulde 0 - 4, der 4 er best
Kontakt kulde 0 - 4, der 4 er best
Evne til å motstå vann (5 min.) 0 eller 1 *


* 0 = Vanninntrenging etter 5 min, ifølge 511:2006 EN, som erstatter tidligere standarder med 30 minutter.
1 = Ingen vanninntrenging etter 5 min, ifølge 511:2006 EN, som erstatter tidligere standarder med 30 minutter.
X = Hansken har ikke vært sendt på prøve, eller test metoden synes ikke å være egnet for hanskens design eller materiale.
Forklaring på nivåer av ytelse (Tabell relevant i omgivelsestemperaturen ved en vindhastighet under 0,5 m / s.)

 

Ytelse nivå Minimum temp ved bruk [°C]
Lav aktivitet
Minimum temp ved bruk [°C]
Middels aktivitet
Minimum temp ved bruk [°C]
Høy aktivitet
1 - 10 -15
2 - 0 -30
3 8 -15 -
4 -10 -30 -