FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

Hva er en EN standard?

Standarder for personlig verneutstyr er valgfritt å bruke, men alle er knyttet til direktiv 89/686/EC. På denne måten er alle sertifiserte produkter også kompatible med direktiv 89/686/EC. Siden vi på Blåkläder arbeider etter ulike standarder gjør det det enklere for kunden å vite hvilke krav våre produkter oppnår.

Et produkt som er godkjent og sertifisert kan være merket med CE-merket. CE-merkingen betyr at produktet tilfredsstiller kravene til den relevante produktkategorien. Det gir derimot ikke en full garanti for at produktet vil hindre ulykker, eller alvorlige skader, hvis brukeren blir utsatt for slike farer i et arbeidsmiljø.


For hjelp eller spørsmål, vennligst kontakt kundeservice:
salg@blaklader.com 
Tlf.: 69 27 60 60