FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

EN 388 - Beskyttelseshansker mot mekanisk fare

I henhold til EN 388:2004 er alle tester og resultater utført fra håndflate området av hanskematerialet og på materialkombinasjonen brukt i hansken. Hanskene er spesielt utformet for å beskytte hendene mot mekaniske skader.

Advarsel! Utvis forsiktighet når du arbeider med bevegelige maskindeler, som hansker kan bli fanget av og forårsake skade.

Advarsel! Hanskene skal ikke brukes når det er en risiko for sammenfiltring av bevegelige maskindeler.

Nivåer av ytelse:

Test Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
Slitasjemotstand (Antall sykluser) 100 500 2000 8000 -
Kutt motstand (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Rivestyrke (N) 10 25 50 75 -
Punktering motstand (N) 20 60 100 150 -