FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

EN 13034 - vern mot flytende kjemikalier

Bruk plagget sammen med andre plagg som gir beskyttelse i henhold til EN 13034. Vernedress mot kjemikalier (type 6) skal dekke og beskytte overkroppen og lemmene, dvs. hele eller to-delte dresser, med eller uten hette og skotrekk. Vernedress mot kjemikalier (type 6) gir den laveste graden av beskyttelse mot kjemikalier. Den er beregnet på bruk i situasjoner der risikoen vurderes som lav og det ikke er nødvendig med en fullstendig beskyttelse mot gjennomtrengning av væske, for eksempel der brukerne har mulighet til å gjennomføre nødvendige tiltak hvis plagget utsettes for kjemikalier. Lav risiko kan for eksempel være at det er mulig at man blir utsatt for små mengder sprøyte-tåke eller begrenset sprut. 

Vær oppmerksom på at langvarig bruk av vernedresser kan medføre varmestress!

Alle materialer er testet og klassifisert i henhold til tabell 1. Sømmene er konstruert slik at de forhindrer gjennomtrengning av væske gjennom sømhull eller andre deler av sømmen, og de hindrer heller ikke væsken i å renne av.

Tabell 1: Yteeevne (EN 14325:2004)

Egenskaper Prøvingsmetode Yteevnerequirements
 Slitasjemotstand  EN 530-2  Klasse 1: > 10 sykluser
 Rivestyrke (trapes)  ISO 9073-4  Klasse 1: > 10 N
 Strekkfasthet  ISO 13934-1  Klasse 1: > 30 N
 Motstand mot gjennom-stikking  EN 863  Klasse 1: > 5 N
 Motstand mot væsker*   EN 368  Klasse 3: > 95%
 Motstand mot gjennom-trenging av væsker*  EN 368  Klasse 3: > 95%

* Se tabell 2: Liste over referansekjemikalier for testing av gjennomtrengelighet og motstand

Vernetøyet må være designet på en slik måte at det forhindrer at flytende kjemikalier samles opp og blir værende på mate-rialoverflaten. Vernedressen er også testet med en praktisk test som skal vurdere alt fra motstand mot gjennomtrenging av væske i form av lett spraytåke til om den virker hemmende under bruk.

Tabell 2: Liste over referansekjemikalier for testing av gjennomtrengelighet og motstand

 Kjemikalie  Konsentrasjon  (vektprosent)  Kjemikaliets temperatur °C  (± 2 °C)
 Svovelsyre (H2SO4)  30 (vannholdig)  20
 Natriumhydroksid  (NaOH)  20 (vannholdig)  20
 o-Xylene  Ufortynnet  20
 Butan-1-ol  Ufortynnet  20

 

Følg symbolene på plaggets vaskeanvisninger. Bruk kun syntetiske vaskemidler, ikke vaskemidler som inneholder såpe. For å oppnå maksimal beskyttelse må vernedressen alltid holdes ren. Kontroller vernedressen grundig etter vask og sjekk om teflonbelegget må fornyes. Vernedressen må kun repareres med materialer som tilfredsstiller de samme standardene som vernedressen.

FIOH, Topeliusgatan 41, FI-00250 Helsinki, Finland, teknisk kontrollorgan nr. 0403 har vurdert om denne typen personlig verneutstyr tilfredsstiller kravene i de EU-direktivene som gjelder for denne typen produkter.
AB BLÅKLÄDER, BOX 124, SE-512 23, SVENLJUNGA, SVERIGE www.blaklader.com