FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

ISO 11612 - Verneklær mot varme

Erstatter EN 531. Verneklær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 gir brukeren beskyttelse mot kortvarig kontakt med varme og flammer. Varmen kan være konvektiv, strålende, av smeltet materiale, eller en kombinasjon av disse.

Plagget er klassifisert for følgende parametere:

(A1) Begrenset flammespredning, flateantenning

(A2) Begrenset flammespredning, kantantenning

(B) konveksjonsvarme, skala 1-3 hvor 3 er den beste

(C) Radiant varme, skala 1-4, der 4 er best

(D) Sprut av smeltet aluminium, skala 1-3 hvor 3 er den beste

(E) Sprut av smeltet jern, skala 1-3 hvor 3 er den beste

(F) Kontakt varme, skala 1-3 hvor 3 er den beste