FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? BRUK DEN NYE NETTSIDEN!

TIL NYE SIDEN

SLITESTERKT ER BÆREKRAFTIG

Hva ligger egentlig i begrepet «bærekraftige materialer» når vi snakker om arbeidsklær?Slitestyrke og lang levetid er to egenskaper det er nærliggende å tenke på, men vi kan også forbedre forutsetningene ved å bruke materialer som stammer fra en produksjonskjede med mindre samlet miljøavtrykk. Og i tilfeller der vi må inngå kompromisser: Hvordan blir bærekraftsregnestykket dersom bruk av fornybare råvarer vil gi sluttproduktet kortere levetid?
 

Dette er spørsmål vi diskuterer daglig, og som ikke har noe enkelt svar. Arbeids- og vernetøybransjen er veldig spesifikk når det gjelder beskyttelsesegenskaper og funksjonalitet. Ettersom plaggene ikke skiftes ut fordi de blir umoderne, men først når de er utslitt, står alltid slitestyrke og lang levetid sentralt.
 

Vi arbeider derfor hele tiden for å forlenge plaggenes livssyklus – det gir også best klimamessig uttelling. Eksempler på dette er å forsterke utsatte deler av plagget, noe som kan gi 50 prosent lengre brukstid og følgelig også en besparelse i produksjonsressursene på 30 prosent. Hvis vi i stedet bare hadde skiftet ut råvarefibrene, ville vi bare ha oppnådd miljø- og ressursbesparelser på 2 til 10 prosent.
 

Ved å hele tiden arbeide for å forlenge plaggenes levetid kan vi redusere miljøavtrykket vårt. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre plaggene, blant annet ved å teste nye forsterkninger på utsatte steder, justere design og passform og finne optimale fiberblandinger som gir maksimal slitestyrke og komfort. Det er derfor vi bruker tredoble forsterkingssømmer. Etter drøyt 60 år i bransjen vet vi at ingen plagg holder lenger enn det svakeste punktet, og at plaggene slites mest på spesifikt utsatte steder.
 

Hvis vi hadde gått bort fra de ekstra sømmene og forsterkningene, ville plaggene slites ut raskere, og kundene ville økt klesforbruket sitt. Vi ville brukt litt mindre ressurser i produksjonen, men skapt et bærekraftsproblem på grunn av produktenes reduserte livssyklus. Det ville ikke vært bærekraftig. Studier viser at når levetiden til et plagg dobles, halveres i prinsippet bærekraftskostnadene ettersom brukeren bare bruker ett plagg i stedet for to.
 

Vi vil derfor fortsette å forsterke plaggene våre for å skape en bærekraftig fremtid der det forbrukes færre plagg. Ettersom at færre plagg er mer bærekraftig både nå og i fremtiden, gir vi også livstidsgaranti på sømmene våre.